K-15

Przejdź do treści
Witaj na naszej stronie .

Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy K-15 Halickie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, którego celem jest:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego;
2. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa;
3. nauka strzelania, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, sportów motorowodnych, lotnictwa, skoków ze spadochronem, paralotniarstwa, płetwonurkowania, sportów łączności, alpinistyki, wspinaczki, siłowni, fitness, zumba;
4. działalność w dziedzinie popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia, turystyki, rekreacji, sportu, rehabilitacji, urody, ekologii, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i tradycji, wychowania patriotycznego, kolekcjonerstwa, rekonstrukcji historycznej, pomocy chorym i niepełnosprawnym, podwyższanie kwalifikacji zawodowej personelu medycznego i sportowego;
5. rozpowszechnianie i zachęcanie do tworzenia wszelkich form sportowych , prozdrowotnych, leczniczych i profilaktycznych;
6. działalność w zakresie bezpieczeństwa : obronności Państwa, przeciwpożarowego, BHP , ruchu drogowego i IT;
7. profilaktyka zdrowotna, leczenie i rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego i narządów ruchu;
8. zachęcanie społeczeństwa do udziału w aktywnym życiu towarzyskim, kulturalnym, artystycznym oraz w sporcie, turystyce i rekreacji;
9. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
10. organizacja spotkań integracyjnych i prowadzenie obiektów sportowych.


Nowa strzelnica sportowa u Romana - Nowosady gmina Hajnówka - 9 osi do 100m. POLECAMY!
Klub Sportowy K-15 Halickie
Wróć do spisu treści